Några kärnfulla argument för att välja sandwich-paneler

Vill du ha en fastighet med ett tilltalande yttre utan att behöva göra avkall på energibesparing, ljudisolering och brandsäkerhet? Sandwich-paneler är prefabricerade byggkomponenter som garanterar hög kvalitet och låga kostnader. Ett brett urval av profiler ger möjlighet att skapa en fasad eller ett tak som passar dina krav och önskemål.

Panelerna är tillverkade i tunnplåt mned en högisolerande kärna av polyuretan. Du kan även få paneler med en kärna av mineralull, för högsta brandsäkerhet. Använd dem till hela fasaden eller takkonstruktionen eller på särskilt utsatta ställen i kombination med polyuretanpaneler.

Sandwich-paneler i korthet

  • högisolerande kärna
  • energibesparande
  • brandsäker kärna på begäran
  • många olika kulörer
  • prefabricerade
  • snabb montering
  • högsta kvalitet och finish

 

Pani